Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Sanksjonering av rot og søppel i bil#145

?

For ofte kommer man til bil full av søppel og rot. Hyre bør ha en tøffere sanksjonering av leietakere som ikke rydder etter seg. For å få dette til å funke, bør vi som tar over biler med rot i incentiveres til å melde fra og å ta bilder. Da vil det raskt bli bedring i atferd, vinn-vinn.

2 måneder siden