Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Interiør bilder#154

?

Ønske om muligheten til å dokumentere interiør ved tilbakelevering. I dag er det kun mulig å dokumentere tilbakelevering etter at bilen er parkert og bilen er “lås og levert” i appen. Da er det ikke mulig å dokumentere evt. feil/mangler som har blitt fanget opp underveis i leieperioden og ved tilbakemeldingen.

en måned siden